Bendrovės kolektyvas įsipareigoja:
• Laikytis kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos standartų reikalavimų,
• Laikytis įmonei taikomų teisinių reikalavimų,
• Saugoti aplinką, įgyvendinant priemones aplinkos taršos mažinimui,
• Periodiškai peržiūrėti kokybės ir aplinkosaugos tikslus, kad jie nuolat atitiktų įmonės poreikius,
bei skirti išteklių tų tikslų įgyvendinimui,
• Gerinti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti jos veiksmingumą.